NIEUWS

Maatregelen betreffende het Coronavirus

 

Beste bewoners en familie,                                                      

We hebben opnieuw goed nieuws voor jullie!

De evolutie omtrent het Coronavirus laat ons toe om de bezoekregeling van ons woonzorgcentrum opnieuw wat verder  te versoepelen.

Dat hebben we ook mede te danken aan de volgehouden inspanning van elk van jullie en van al onze medewerkers en onze CRA. Een dikke dankjewel daarvoor!

 Hoe ziet de nieuwe bezoekersregeling er dan uit ?

 Bezoek in het woonzorgcentrum:

 • We laten bezoek toe, doorlopend van 1000 Hr tot 1900 Hr, op elke dag van de week.
 • Het bezoek wordt toegelaten op de kamer of buiten.
 • We laten 2 bezoekers tegelijkertijd toe per kamer. Dat mogen ook kinderen of minderjarigen zijn.
 • Bezoekers voor bewoners die in de Living verblijven, halen die bewoner op in de Living en nemen haar/hem mee naar de kamer of naar buiten. Daarbij vragen we dat maximaal 1  persoon naar de Living gaat om de bewoner op te halen.
 • Bezoekers mogen bewoners helpen bij het eten, doch enkel op de kamer.

Controle op de toegang

 • Voorlopig laten we de deuren nog niet automatisch open gaan.
 • De permanentie aan het onthaal zullen we stelselmatig afbouwen naarmate we merken dat onze bezoekers de nieuwe regeling kennen.
 • Bezoekers bellen aan, aan de voordeur van het gebouw. De deuren worden vanop afstand geopend door het interne oproepsysteem.

Veiligheidsmaatregelen

 • Juwelen (armbanden, horloges en ringen) worden best thuisgelaten.
 • Het dragen van een chirurgisch mondmasker blijft verplicht tijdens de volledige duur van het bezoek. Bezoekers brengen hun eigen mondmasker mee.
 • Bij het binnenkomen ontsmet u de handen en registreert u zich. U mag gedurende 14 dagen geen Covid-19 symptomen hebben gehad, zelf een positieve test hebben afgelegd of in aanraking zijn geweest met een positief geteste persoon.
 • Bij het gebruik van de liften ontsmet u eveneens de handen. We raden sowieso aan om het gebruik van de lift zo veel mogelijk te vermijden.
 • We vragen om de regels met betrekking tot social distancing (1,5 meter-afstandsregel) te respecteren.
 • We blijven vragen om langs de hoofdingang binnen te komen van daaruit de looplijnen te volgen die op de vloer zijn aangebracht.
 • Gedurende het bezoek vragen we jullie vriendelijk om de kamerdeur steeds open te laten.
 • We willen jullie ook vragen om geen gebruik te maken van het bewonerstoilet op de kamer maar van de toiletten aan de cafetaria.
 • Huisdieren zijn nog steeds niet toegelaten.
 • Bezoekers worden nog steeds gevraagd om zich te registreren bij het binnenkomen.
 • U moet uw bezoek aan ons woonzorgcentrum voorlopig niet meer reserveren via onze website.
 • De temperatuur wordt niet meer gemeten.

Met bewoners naar buiten

 • We laten bezoekers toe om met bewoners het domein van het woonzorgcentrum te verlaten.
 • We vragen bezoekers en bewoners wel om dit te melden op de afdeling voor het vertrek.
 • Er zijn geen beperkingen voor wat betreft de bestemming of de duur van de uitstap.
 • Bewoners die zelfstandig mobiel zijn, mogen het woonzorgcentrum eveneens verlaten zoals voorheen.
 • Belangrijk: wanneer bewoners met de auto worden gehaald om ergens naartoe te rijden, mogen enkel de bewoner (voorin) , de chauffeur en één persoon achterin in de wagen plaatsnemen. Tijdens de rit moeten mondmaskers gedragen worden.
 • Tijdens de uitstap vragen we jullie om de algemene maatregelen die vanuit de overheid worden opgelegd, strikt te volgen.

Feestjes

 • We laten opnieuw toe dat verjaardagsfeestjes worden gevierd in ons woonzorgcentrum.
 • Dat kan voor maximaal 15 personen en enkel na voorafgaandelijke afspraak.
 • We zullen elke aanvraag afzonderlijk bespreken en dan ook telkens de nodige afspraken op maat maken om dit veilig te laten verlopen.

Wasgoed

 • Met deze versoepeling vervalt ook de regeling voor het brengen en halen van het wasgoed van onze bewoners door familie of vrienden.
 • Het wasgoed kan opgehaald worden in de kamer (of in de kelder voor sommige bewoners) en ook weer teruggebracht worden naar de kamer.

Postbakjes

 • De postbakjes per bewoner zijn ook terug verhuisd naar de hoofdingang.

Wanneer gaat deze regeling in?

 • Deze nieuwe regeling gaat in op donderdag 9 juli 2020

  

Beste bewoners en familie,

Door deze verdere versoepeling zou het erop kunnen lijken dat we wat minder waakzaam moeten zijn. Maar eigenlijk is het net andersom. Want deze versoepeling houdt ook meerdere potentiële risico’s in. We roepen iedereen op om samen met ons zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich strikt aan de afspraken te houden. Dat hebben jullie tot op heden voortreffelijk gedaan. En dat houden we graag vol.

 We volgen de evolutie, zowel in de bredere samenleving, als in ons eigen huis op de voet op. En we zullen deze bezoekersregeling telkens bijstellen wanneer dat nodig is.

 WELKOM IN ONS HUIS

 Namens alle personeelsleden van De Olijfboom.

 

 

 

Update 10/06/2020: bezoekregeling

Beste bewoner,
Beste familie,

De eerste versoepeling is een feit. Vanaf maandag 15 juni 2020 zal er een iets andere regeling zijn i.v.m. het bezoek.

Op de volgende pagina’s vindt u de gewijzigde afspraken op basis waarvan we de bezoeken organiseren. We rekenen erop dat iedereen deze afspraken strikt naleeft zodat we een veilige omgeving kunnen blijven waarborgen voor de bewoners en de medewerkers. Het is een opdracht van iedereen om hierin zijn/haar verantwoordelijkheid ten volle te nemen. We evalueren regelmatig de werking en de gevolgen van onze afspraken en sturen bij indien nodig.

Alvast bedankt voor uw medewerking,

 

Met vriendelijke groeten,

De directie              

Het ergo, kiné en animatieteam

  

Versoepeling bezoekregeling

 

Algemeen
Vanaf maandag 15 juni 2020 is het mogelijk dat elke resident 3 maal per week bezoek mag ontvangen van 1 persoon. Dit zijn steeds 3 dezelfde bezoekers per resident. De duur van het bezoek is nog steeds 30 minuten.

Voor de koppels betekent dit dat ze 6 verschillende bezoekers mogen ontvangen. Hier is de regel van 1 bezoeker per koppel nog steeds van toepassing. 

De bezoekmomenten worden voorzien in de namiddag van 14 tot 16u en zal onder begeleiding verlopen in de eetzaal of bij goed weer op het terras van de living.


Juwelen (armbanden, horloges en ringen) worden best thuisgelaten.
Vergeet zeker uw identiteitskaart niet.

Na 2 weken evalueren we de bezoekmomenten en kunnen we eventueel een stapje verder gaan. Als woonzorgcentrum nemen we liever kleine stappen i.p.v. een versoepeling terug te schroeven naar de vorige stap.

Raambezoeken verlopen gewoon verder zodat ieder familielid de kans heeft zijn of haar vader/moeder te bezoeken.  Ook de mogelijkheid via skype verloopt gewoon verder.

In principe is er geen bezoek mogelijk bij bewoners met een (vermoedelijke) Covid-19 besmetting behoudens uitzondering van bijvoorbeeld palliatieve bewoners.

 

Bezoekafspraken

Bezoekers volgen de richtlijnen handhygiëne strikt op

Bezoekers brengen zelf een eigen ongebruikt chirurgisch mondmasker mee en dragen dit vanaf binnenkomst van het woonzorgcentrum tot bij het verlaten van het woonzorgcentrum. Bij het niet beschikken van een eigen ongebruikt chirurgisch mondmasker wordt van hieruit een stoffen mondmasker voorzien. Ook is er de mogelijkheid een gelaatsscherm te gebruiken van hier.

Bezoekers en bewoners respecteren de afstand van 1.5m tijdens het bezoek, geen handen geven, geen knuffels. Het doorgeven van voedingswaren, kledij, producten gebeurt nog steeds via de veranda.

Gelieve u aan de duur van het ingeplande bezoek te houden.

Bij niet naleving van deze afspraken wordt een volgend bezoek geweigerd omwille van de veiligheid van de andere bewoners en medewerkers.

 

Planning van de bezoeken

De planning gebeurt via een onlinetool via onze website waarbij u zelf de afspraak kan inplannen. Indien dit niet lukt, mag u steeds telefonisch contact opnemen op werkdagen met het secretariaat op 089/32.34.00.

 

Praktisch

Stap 1

De familie betreedt de eetzaal via de achterkant van ons woonzorgcentrum via deur ‘ingang bezoek’. Indien u zelf een ongebruikt chirurgisch mondmasker heeft, zet u deze al op.

Stap 2
U bereidt zich voor op het bezoek:

 • U ontsmet uw handen
 • U zet uw mondmasker op
 • Uw temperatuur wordt genomen. Indien dit 37.5°C of hoger is dan mag de medewerker u niet toelaten.
 • U ondertekent het formulier ‘verklaring op eer'
 • U neemt plaats aan de toegewezen tafel in de eetzaal of plaats op het terras

Stap 3

Na afloop van de bezoektijd wandelt u verder en verlaat de parking zo snel mogelijk. Gezellig bijpraten met familieleden van andere bewoners is spijtig genoeg nog niet aan de orde.

 

 

 

 

 

 

 

 

Update 15/05/2020: bezoekregeling

Beste bewoner,
Beste familie,

 

De dag komt eraan dat we de deuren graag willen openen om bezoek toe te laten bij onze bewoners. De overheid heeft beslist vanaf 18 mei – beperkt- bezoek toe te laten bij de bewoners van woonzorgcentra.

Op de volgende pagina’s vindt u de afspraken op basis waarvan we de bezoeken organiseren. We rekenen erop dat iedereen deze afspraken strikt naleeft zodat we een veilige omgeving kunnen blijven waarborgen voor de bewoners en de medewerkers. Het is een opdracht van iedereen om hierin zijn/haar verantwoordelijkheid ten volle te nemen. We evalueren regelmatig de werking en de gevolgen van onze afspraken en sturen bij indien nodig.

Alvast bedankt voor uw medewerking,

 

Met vriendelijke groeten,

De directie                        

Het ergo, kiné en animatieteam

De pastorale medewerker

  

Heropstart bezoekregeling

 

Algemeen
We voorzien in deze opstart één bezoekmoment per bewoner per week waarbij telkens één en dezelfde persoon op bezoek kan komen. Het bezoekmoment duurt maximaal 30 minuten.

Voor de koppels kan tweemaal per week één bezoeker komen. Dit mogen twee verschillende maar vaste bezoekers zijn.

De bezoekmomenten worden voorzien in de namiddag van 14 tot 16u en zal onder begeleiding verlopen in de eetzaal. Juwelen (armbanden, horloges en ringen) worden best thuisgelaten.
Vergeet zeker uw identiteitskaart niet.

We evalueren na een aantal weken en beslissen dan of een mogelijke uitbreiding van de bezoekmomenten haalbaar is.

Raambezoeken verlopen gewoon verder zodat ieder familielid de kans heeft zijn of haar vader/moeder te bezoeken.  Ook de mogelijkheid via skype verloopt gewoon verder.

In principe is er geen bezoek mogelijk bij bewoners met een (vermoedelijke ) Covid-19 besmetting behoudens uitzondering van bijvoorbeeld palliatieve bewoners.

 

Bezoekafspraken

Bezoekers volgen de richtlijnen handhygiëne strikt op

Bezoekers brengen zelf een eigen ongebruikt chirurgisch mondmasker mee en dragen dit vanaf binnenkomst van het woonzorgcentrum tot bij het verlaten van het woonzorgcentrum. Bij het niet beschikken van een eigen ongebruikt chirurgisch mondmasker wordt van hieruit een stoffen mondmasker voorzien.

Bezoekers en bewoners respecteren de afstand van 1.5m tijdens het bezoek, geen handen geven, geen knuffels. Het doorgeven van voedingswaren, kledij, producten gebeurt nog steeds via de veranda.

Gelieve u aan de duur van het ingeplande bezoek te houden.

Bij niet-naleving van deze afspraken wordt een volgend bezoek geweigerd omwille van de veiligheid van de andere bewoners en medewerkers.

Planning van de bezoeken

De planning gebeurt via een onlinetool via onze website waarbij u zelf de afspraak kan inplannen. Indien dit niet lukt, mag u steeds telefonisch contact opnemen op werkdagen met het secretariaat op 089/32.34.00.

 

Praktisch

Stap 1

De familie betreedt de eetzaal via de achterkant van ons woonzorgcentrum via deur ‘ingang bezoek’. Indien u zelf een ongebruikt chirurgisch mondmasker heeft, zet u deze al op.

Stap 2
U bereidt zich voor op het bezoek:

 • U ontsmet uw handen
 • U zet uw mondmasker op
 • Uw temperatuur wordt genomen. Indien dit 37.5°C of hoger is dan mag de medewerker u niet toelaten.
 • U vult het formulier ‘verklaring op eer’ in
 • U neemt plaats aan de toegewezen tafel

 

Stap 3

Na afloop van de bezoektijd komt de medewerker u halen en begeleidt u naar de uitgang van de eetzaal. U wandelt verder en verlaat de parking zo snel mogelijk. Gezellig bijpraten met familieleden van andere bewoners is spijtig genoeg nog niet aan de orde.

 

 

 

VERKLARING OP EER

(Uw naam) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

verklaart op eer en geweten dat hij/zij de laatste 14 dagen geen symptomen van – noch positief getest is geweest op covid-19 of andere griepverschijnselen.

Ook verklaart hij/zij op eer en geweten geen contact te hebben gehad met iemand die positief getest is de laatste 14 dagen.

VOORWAARDEN:

□ De bezoeker voorziet zelf een nieuw chirurgisch mondmasker en respecteert de social distancing   reglementering (1,5m).

□ De bezoeker brengt geen kinderen onder de 16 jaar mee.

□ Gelieve de afspraak van 1 bezoek per bewoner per week te respecteren.

GEGEVENS BEZOEKER [1]

Naam bewoner: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

Naam bezoeker: ……………………………………………………………………………………………………………………………….……..

Rijksregisternummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………

GSM - nummer: …………………………………………………………………………………………………………………….………………..

 

MEEBRENGEN:

 • Identiteitskaart
 • Nieuw chirurgisch mondmasker
 • Deze verklaring ingevuld en ondertekend

 

Datum bezoek:                                                                                               Handtekening bezoeker,

………………………………………………..                                                               ……………………………………..

 

[1] Deze gegevens worden verzameld in het kader van de bezoekregeling tijdens de Coronacrisis. Indien de bezoekregeling terug normaal is (beslissing Nationale Veiligheidsraad), worden deze gegevens binnen de 3 maanden vernietigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/04/2020  UPDATE!

GEEN VERSOEPELING IN DE BEZOEKREGELING BINNEN DE WOONZORGCENTRA VAN INTEGRO VZW

 

De Nationale Veiligheidsraad zat op woensdag 15 april 2020 samen over de maatregelen in de coronacrisis. De lockdown wordt verlengd tot 3 mei. Maar enkele maatregelen worden ook aangepast.

Zo werd er beslist dat in de woonzorgcentra iedere bewoner één bezoeker mag ontvangen. Weliswaar werd vastgelegd dat dit steeds dezelfde bezoeker moet zijn en dat de bezoeker minstens 14 dagen symptoomvrij moet zijn.

Integro VZW is verrast door deze beslissing. We hebben het gevoel dat al onze inspanningen van de afgelopen weken, hiermee mogelijks ondergraven worden. De woonzorgcentra bevinden zich momenteel in een nog erg fragiele fase van de corona-crisis. Bovendien is er momenteel niet voldoende beschermingsmateriaal voorradig om ook bezoekers in veilige omstandigheden te ontvangen.

We begrijpen uiteraard ook dat de huidige bezoekersregeling heel wat inspanningen vraagt van bewoners en hun familie. Het welzijn van onze bewoners is ons hoogste goed. We roepen echter op om nog even geduld te oefenen tot de corona-situatie in de woonzorgcentra rustiger is geworden. We willen eerst meer duidelijkheid en de consequenties inschatten vooraleer we onze maatregelen versoepelen.

Daarom zal binnen de woonzorgcentra van Integro VZW de huidige bezoekersregeling tot nader order ongewijzigd blijven. Geregistreerde bezoekers en bezoeken in het kader van palliatieve situaties, kunnen zoals voorheen, blijven doorgaan, in samenspraak met de campusdirectie.

We rekenen op het begrip van iedereen.

 

Roel Eerlingen, algemeen directeur

 

 

!!! BERICHT AAN DE FAMILIE !!!
 
We zijn vandaag exact 3 weken na de start van de lockdown-maatregelen voor woonzorgcentra.
  • Uit voorzorg tegen corona besmetting willen wij u vragen om bij eventuele besmetting of indien u koorts hebt of verkouden bent om geen verse etenswaren te brengen voor uw familielid die u zelf hebt klaar gemaakt.
  • Geen enkele bewoner is besmet; en alle residenten maken het prima!
  • We willen u ook niet onthouden dat één van onze collega’s besmet is en getest werd. Zij vertoont milde ziektesymptomen, verblijft momenteel thuis en is in quarantaine. Deze collega heeft ten allen tijden de juiste bescherming gedragen. Er is geen reden tot paniek, wel is iedereen extra alert, op dezelfde manier als we al heel alert zijn tijdens de lockdownmaatregelen.
 • Stuur uw familielid nog gerust kaartjes, foto’s, tekeningen van hun kleinkinderen, bloemen, wat jullie ook wensen, zij kijken er elke dag naar uit.

BERICHT AAN DE FAMILIE
Vanaf zaterdag zullen er enkele regels aangepast worden wat de residenten betreft.
We zijn bijzonder dankbaar dat er in het WZC Campus De Olijfboom nog geen Corona besmetting te melden valt. Enkele bewoners zijn wat verkouden, doch dat is niet moeilijk met dit weer. 3 residenten vertonen milde symptomen en worden op hun kamer in quarantaine gehouden. Ons personeel doet zijn uiterste best om elke besmetting die van buiten naar binnen zou kunnen sluipen te vermijden. Iedereen neemt daarin zijn of haar verantwoordelijkheid.
Toch zijn we verplicht om enkele regels aan te passen. Vanaf morgen zullen alle residenten de maaltijden op hun eigen kamer nuttigen. Hiermee willen we de opgelegde maatregelen om 1,5 meter afstand te houden zo goed mogelijk nakomen. Door het gebruik van de liften is dit niet mogelijk omdat de bewoners daar te dicht bij elkaar komen. De bewoners kunnen zich wel vrij bewegen op de gangen. Ook de activiteiten van de animatie vinden plaats indien de afstand van 1,5 meter kan gegarandeerd worden.
De ‘living-bewoners’ blijven wel in hun vertrouwde omgeving hun maaltijden gebruiken, daar is de afstand wel gegarandeerd.

 

 

 

 

 

 

Beste familieleden,

 Naar aanleiding van de maatregelen die de overheid heeft ingesteld, willen wij u graag informeren over de afspraken die gelden voor ons woonzorgcentrum tot en met 19 april.  ( tenzij er nieuwe richtlijnen komen)

 De toegang tot het huis is niet meer toegestaan voor bezoekers. 

Enkel het personeel en de vaste geregistreerde vrijwilligers krijgen toegang.

 

 1. DE WAS

 Voor familie of kennissen die de was willen ophalen zijn volgende afspraken gemaakt:

 Van maandag tot vrijdag kan naar het secretariaat gebeld worden tussen 9 en 12 uur. U kan dan melden van welke persoon u de was wenst op te halen .Het afhalen kan dan gebeuren na 13u30.

 De was zal dan klaar gezet worden in de ruimte aan de achteringang van het gebouw. 

 De waszak zal in de bak,vuile was, van het betreffende verdiep liggen met de naam en kamer nummer erop.

Als u propere was terugbrengt kan u die deponeren in de bak bij "propere was" weer per verdiep met de naam en kamernummer erop.

Wij zorgen dan dat dit weer terecht komt.

 DE POST

 De postbakken die in de hal bij de voordeur stonden, zijn eveneens verplaatst naar de ruimte achteraan waar ook de was te vinden is.  Kijk dus uw postvakje regelmatig na!

 Allerlei 

 Indien u iets aan de bewoner wilt bezorgen( tijdschrift, snoep, etc..) kan dit eveneens bij de propere was achtergelaten worden met vermelding van naam en kamernummer. 

Contact  

De families kunnen langs Jos (pastoraal werker) contact krijgen met de bewoners zowel door WhatsApp of Skype of Messenger.
Tijdens alle WERKdagen, NIET in het weekend.

Ook onze facebookpagina kan u wolgen: wzc de olijfboom integro

Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben en rekenen op uw samenwerking.

 

 

Recent nieuws
STRENGERE BEZOEKREGELING VANAF MAANDAG 3 AUGUSTUS

! Bericht voor onze bewoners, families en mantelzorgers!   Lieve mensen,    Gezien de recente ontwikkelingen rond de Corona besmettingen in het Genkse, hebben we onze bezoekregeling opnieuw moeten verstrengen. Jullie vinden de nieuwe regeling in de bijlage.

Lees meer
Nieuwe bezoekregeling vanaf maandag 27 juli 2020

Beste familie, vrienden, mantelzorgers,   De recente ontwikkelingen omtrent de Covid-19 besmettingen in ons land en in onze streek, zetten ons ertoe aan om onze bezoekregeling lichtjes te verscherpen. n de bijlage kan u hierover alles lezen.  Hou uzelf en ook

Lees meer