Update COVID19 bezoekersregeling

Beste bewoners en familie,                                                      

 

Tot op vandaag zijn we erin geslaagd om ons huis besmettingsvrij te houden. Daar is een flinke dosis geluk voor nodig geweest, maar ook een volgehouden inspanning van elk van jullie en van al onze medewerkers.

Het dagelijks leven begint stilaan terug zijn normale vorm aan te nemen. Doch het coronavirus blijft nog steeds persistent aanwezig! Totdat er een vaccin gevonden is, zullen we de nodige voorzichtigheid aan de dag moeten leggen en dienen we onze dagelijkse gebruiken hierop af te stemmen. We zijn er echter van overtuigd dat we dit samen met jullie kunnen realiseren.

 

Vanaf woensdag 24 juni 2020 komt er een nieuwe versoepelingsregeling.

 

Het is voortaan mogelijk bezoek op de kamer te kunnen ontvangen van 1 meerderjarige persoon. Iedereen is welkom maar er wordt maximum 1 bezoeker tegelijk op de kamer toegelaten. De koppels mogen 2 bezoekers tegelijk op de kamer ontvangen. Dit om de social distancing regel op de kamers te kunnen respecteren.

De bezoekmomenten worden voorlopig ingepland van 10u00 – 11.00 en van 14u – 16u.

De duur van het bezoek wordt verruimd naar maximum een uur.
Om deze fase vlot te laten verlopen en om het risico zo goed mogelijk te beheersen, worden er per uur maximum 30 bezoekers in ons WZC toegelaten.

 

In principe is er geen bezoek mogelijk bij bewoners met een (vermoedelijke) Covid-19 besmetting behoudens de uitzondering van bijvoorbeeld palliatieve bewoners.

 

Planning van de bezoeken:

 

De planning gebeurt bij voorkeur via de onlinetool op onze website waarbij uzelf de afspraak inplant. Indien dit niet lukt, kan u op werkdagen telefonisch contact opnemen met het secretariaat. U kan hen bereiken op het telefoonnummer 089/32 34 00.

Voor de koppels moet 1 persoon zich ONLINE registreren. De registratie van de tweede persoon gebeurt ter plaatse.

 

Bezoekersregeling:

 

 • Juwelen (armbanden, horloges en ringen) worden best thuisgelaten.
 • Vergeet zeker uw identiteitskaart niet.
 • U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan via de hoofdingang.
 • Voor ieders veiligheid is het dragen van een chirurgisch mondmasker verplicht tijdens de volledige duur van het bezoek. Omdat we zuinig moeten omspringen met onze beperkte voorraad vragen we u om een EIGEN mondmasker mee te brengen.
 • Bij het binnenkomen ontsmet u de handen en registreert u zich. U mag gedurende 14 dagen geen Covid-19 symptomen hebben gehad, zelf een positieve test hebben afgelegd of in aanraking zijn geweest met een positief geteste persoon.
 • Bij het allereerste bezoek krijgt u de nodige instructies.
 • Handhygiëne: Het is verplicht de handen te ontsmetten bij het binnenkomen en verlaten van ons woonzorgcentrum alsook bij het gebruik van de liften. We raden sowieso aan om het gebruik van de lift zo veel mogelijk te vermijden.
 • We vragen om de regels met betrekking tot social distancing (1,5 meter-afstandsregel) te respecteren: helaas kunnen een hand geven, een omhelzing, een kus, … nog even niet. Onze bewoners behoren immers tot de risicogroep!
 • Om in ons kleine huis zoveel mogelijk kruisend verkeer te vermijden hebben we op de vloer looplijnen uitgezet. We vragen jullie om langs de hoofdingang binnen te komen van daaruit die looplijnen te volgen.
 • Als bezoeker mag je voorlopig enkel op de kamer, op het terras voor de ingang van het WZC of op het bezoekersterras bij de ‘living’ komen. Afspreken in gemeenschappelijke ruimten zoals de cafetaria en de ‘living’ of contact met andere bewoners is in deze fase nog niet mogelijk. Bovendien vragen we jullie vriendelijk om de kamerdeur gedurende het bezoek steeds open te laten.
 • We vragen u om u aan de duur van het ingeplande bezoek te houden.
 • We willen jullie ook vragen om geen gebruik te maken van het bewonerstoilet op de kamer maar van de toiletten aan de cafetaria.
 • Huisdieren zijn niet toegelaten.
 • Helaas is gezellig bijpraten met familieleden van andere bewoners nog steeds niet aan de orde.
 • Na 2 weken zullen we de bezoekersregeling terug evalueren en eventueel overgaan naar een volgende fase.

 

Pakjes/was:

 

De huidige regel blijft behouden. D.w.z. indien u de was wil ophalen en afleveren aan de veranda, dient u dit nog steeds telefonisch te melden op het secretariaat.

Bovendien mag u er voortaan ook voor opteren om de was zelf terug mee te nemen naar de kamer van de bewoner. Ook het meenemen van eten, drinken en geschenkjes is geen probleem.

 

 

Het coronavirus is nog steeds niet verslagen!!! Door deze versoepeling zou het kunnen lijken dat we wat minder waakzaam moeten zijn. Maar eigenlijk is het net andersom. Want deze versoepeling houdt ook meerdere potentiële risico’s in. We roepen iedereen op om samen met ons zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich strikt aan de afspraken te houden.

 

We zeggen het niet zo graag, maar eerlijk is eerlijk: Bij niet naleven van deze afspraken behouden wij, als woonzorgcentrum, ons het recht voor het bezoek een volgende keer te weigeren.

 

 

 

 

 

Recent nieuws
Communicatie naar familie

  Klik op onderstaande link Communicatie naar familie  

Lees meer
Bezoekregeling vanaf 09/07/2020

  Klik op onderstaande link Bezoekregeling vanaf 09 juli 2020_Communicatie bewoners en familie.docx

Lees meer