Even ademhalen !

Beste familieleden, mantelzorgers en Olijfboom sympathisanten,

Lieve mensen,

Ik heb even getwijfeld of ik het wel zou durven schrijven, maar ik doe het toch:

Het lijkt erop dat we SAMEN een erg zware storm getrotseerd hebben. Gisteren hebben we opnieuw alle personeelsleden en vrijwilligers en ook 15 bewoners getest. En alle resultaten bleken negatief.

Er is nog 1 bewoner in het ziekenhuis, maar die stelt het al bij al goed en ondergaat volgende week nog een operatie die niet Covid-19 gerelateerd is. Hier in huis zijn alle kamerisolaties opgeheven. Er dwarrelt een sfeer van opluchting door ons huis. Het is een tijdje geleden dat ik nog iets aan jullie heb kunnen schrijven met een dergelijk bevrijd gemoed. De Covid-19 crisis is zeker niet van de baan maar wij kunnen even opgelucht ademhalen.

En ja, dat hebben we SAMEN gedaan.

Samen met jullie die zo lang de discipline aan de dag gelegd hebben om te leven met een beperkt contact met jullie dierbaren.

Samen met onze bewoners die in spanning geleefd hebben, verhuisd werden, collega’s-bewoners tijdelijk in hun eigen kamer hebben gelaten, in kamerisolatie hebben geleefd, in cohorte-afdelingen hebben geleefd, en vooral jullie gemist hebben.

Samen met het Ziekenhuis Oost Limburg waar we in elk ogenblik van de beheersing van de crisis op konden rekenen en dat op vele vlakken: ziekenhuisopnames, testing, advies, tijdelijke inzet van personeel, om er maar enkele te noemen.

Samen met de andere huizen en de centrale leiding van Integro van waaruit we ondersteuning op velerlei vlakken mochten krijgen.

Samen met meer dan 70 (ja u leest het goed) vrijwilligers die de weg naar ons huis hebben gevonden.

Samen met een tiental militairen die ons een tweetal weken uit de nood geholpen hebben.

Samen met onze CRA en haar echtgenoot (toevallig of niet ook een geneesheer) op wie we dag in dag uit en zelfs nacht in nacht uit konden rekenen.

Samen met onze arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE die ons hebben gesteund in advies, testing, maar ook in de psychologische bijstand voor onze werknemers.

Samen met al mijn collega’s van wie we het uiterste gevraagd hebben en eigenlijk nog steeds vragen.

Nu is het tijd voor ont-spanning. Tijd om opnieuw tot leven te komen. Om elkaar, weliswaar zo veilig mogelijk, terug te kunnen ont-moeten. Volgende week vieren we opnieuw, samen, kerst. Met een kerstmaaltijd op 22 december en een kerstfeest op 23 december.

Volgende week, maandagmorgen, zullen we ons ook beraden om de bezoekregeling terug te versoepelen, om de kapper en de pedicure opnieuw toegang te verlenen tot ons huis, om onze bewoners terug de mogelijkheid te geven om bij jullie op bezoek te komen. Ik kom onmiddellijk terug bij jullie nadat we daarover beslissingen genomen hebben.

 

Vriendelijke groet,

Ronnie Leeters

Campusdirecteur De Olijfboom.

Recent nieuws
Wij blijven alert !

Beste bewoners, familieleden, mantelzorgers en andere sympathisanten van De Olijfboom, Lieve mensen,   We hebben vorige week met de eerste vaccinatie een belangrijke eerste stap gezet. Daar zijn we erg blij mee. Maar ... we zijn er nog niet.  Het vaccin biedt pas

Lees meer
Het is zover !

Beste bewoners, familieleden, mantelzorgers en andere sympathisanten van De Olijfboom, Het is zover ! Vandaag bij het krieken van de dag vond ik in ons woonzorgcentrum, ergens ver weg van alle mogelijke drukte, een topteam van super geconcentreerde en toegewijde professionals.

Lees meer