Opnieuw een belangrijke stap naar de ont-moeting: HET VACCIN

Beste familieleden, mantelzorgers en sympathisanten van De Olijfboom,

Het is eindelijk zover: Het vaccin om onszelf te beschermen tegen het Covid-19 virus is er eindelijk! Het wordt nu verdeeld over de woonzorgcentra. De eerste focus ligt nu op de vaccinatie van onze bewoners. Met deze nota wil ik jullie informeren over hoe dat in z’n werk zal gaan bij ons in De Olijfboom.

Wanneer gaan we vaccineren?

 • We hebben onze vaccins besteld voor de week van 18 januari. De juiste dag kennen we nog niet omdat die bepaald wordt door het ziekenhuis dat onze vaccins moet leveren. Het zal op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag van die week kunnen doorgaan. Wellicht kennen we volgende week de exacte dag.
 • We zullen ernaar streven om de vaccinatie te laten doorgaan in de voormiddag. Alle bewoners van De Olijfboom zullen hun eerste vaccin op dezelfde dag krijgen.

Wie gaan we vaccineren?

 • We mikken erop om ELKE bewoner te vaccineren. Onze groepsimmuniteit kan immers slechts bereikt worden als we een voldoende groot aantal mensen kunnen vaccineren.
 • Elke bewoner heeft daarin uiteindelijk wel zelf de keuze nadat hij/zij daarover geïnformeerd is. Indien een bewoner onvoldoende wilsbekwaam is, wordt de beslissing genomen na samenspraak met de familie en/of de wettelijke vertegenwoordiger en/of de huisarts.
 • Indien er vaccins over zijn, zullen we met de resterende vaccins ook een aantal prioritaire personeelsleden vaccineren.

Hoe gaan we onze bewoners inlichten?

 • We maken een onderscheid tussen de bewoners die wilsbekwaam zijn en zij die dat niet zijn.
 • Voor de bewoners die voldoende wilsbekwaam zijn:
  • We hebben vandaag onze eerste editie uitgebracht van De Gazet. Dat is een wekelijks informatieblaadje dat we willen uitgeven waarin we de bewoners op de hoogte houden van hetgeen er zich in De Olijfboom afspeelt. Deze eerste editie werd volledig gewijd zijn aan de vaccinatie. De bewoners krijgen naast De Gazet ook een folder en een documentje mee waarin antwoorden staan op veel verspreide geruchten. Wellicht vinden de vaste bezoekers dit wel terug op de kamer van jullie bewoners.
  • We houden op vrijdagnamiddag 8 januari om 1430 Hr een groepsinformatiemoment rond deze vaccinatie in de eetzaal. Daarbij zal ook onze CRA aanwezig zijn.
  • We hebben een individueel gesprek met elke bewoner waarin die mogelijke vragen nog kan stellen en waarin we uiteindelijk zullen vragen naar haar/zijn beslissing. Die gesprekken gaan door per team/verdieping in de week van 11 januari.
  • We zullen de familieleden en/of mantelzorgers van onze bewoners op de hoogte brengen van hun genomen beslissing m.b.t. inenting.
 • Voor de bewoners die onvoldoende wilsbekwaam zijn:
  • Daarvoor gaan we in dialoog met hun eigen netwerk: familie, wettelijke vertegenwoordigers, mantelzorgers, huisarts.
  • We publiceren onze aanpak op de website van De Olijfboom, op de Facebook groep en in de WhatsApp groep.
  • We gaan daarna, in de week van 11 januari rond elke onvoldoende wilsbekwame bewoner in gesprek met dat netwerk en met de belangrijkste mensen die over de wel of niet vaccinatie van die bewoner een beslissing kunnen nemen.
  • Indien er onenigheid zou bestaan en deze groep niet tot een gemeenschappelijk gedragen beslissing komt, zal ik zelf die beslissing nemen samen met onze CRA.

Waar gaan we onze bewoners vaccineren?

 • We zullen elke bewoner op de eigen kamer een vaccin geven.

Wie gaat onze bewoners vaccineren?

 • We gaan dat zelf doen.
 • We zullen voor elke verdieping, per team dus, een vaccinatieploeg samenstellen van een verpleegkundige en een zorgkundige.
 • De vaccins zullen centraal worden klaargemaakt en vervolgens aan die vaccinatieploegen bezorgd worden.
 • Onze CRA, Ingrid Lemière zal gedurende de gehele vaccinatieperiode ook aanwezig zijn.
 • Dinsdag 12 januari is er voor de vaccinatoren nog een extra online opleiding via het NVKVV.

Moeten jullie op iets bijzonders letten?

 • Het is belangrijk om te weten dat alle veiligheidsmaatregelen die tot op heden van kracht waren, nog steeds van kracht blijven, ook na de vaccinatie van onze bewoners.
 • Ook zullen we voorlopig nog niets kunnen veranderen aan de bezoekregeling. Maar vertrouw erop: zodra we hier de mogelijkheid toe hebben, zullen we dat niet nalaten.

Wordt er nog getest?

 • We hebben beslist om morgen, donderdag 7 januari, opnieuw een collectieve testing te doen van al onze medewerkers en vaste vrijwilligers.
 • Dat doen we omdat er, hoe we het ook draaien of keren, tijdens de periode van de jaarwisseling toch wel een verhoogde kans was op risicovolle contacten. En we willen ons niet laten verrassen.

Waar vinden jullie eventueel nog meer informatie?

 • Voor een grondige informatie over het vaccin en alle mogelijke vaak gestelde vragen, verwijzen we jullie graag door naar laatjevaccineren.be
 • Mochten jullie nog specifieke vragen hebben over onze eigen aanpak in De Olijfboom, aarzel dan zeker niet om met ons contact op te nemen.

 

Het is nog even doorbijten, lieve mensen, maar er komt stilaan verbetering in onze situatie. Eenmaal we onze bewonersgroep gevaccineerd hebben, zal er al een groot stukje ongerustheid kunnen plaats maken voor ademruimte. En dan wij zelf nog.

Samen sterk

Vriendelijke groet,

Ronnie Leeters

Campusdirecteur De Olijfboom

Recent nieuws
Wij blijven alert !

Beste bewoners, familieleden, mantelzorgers en andere sympathisanten van De Olijfboom, Lieve mensen,   We hebben vorige week met de eerste vaccinatie een belangrijke eerste stap gezet. Daar zijn we erg blij mee. Maar ... we zijn er nog niet.  Het vaccin biedt pas

Lees meer
Het is zover !

Beste bewoners, familieleden, mantelzorgers en andere sympathisanten van De Olijfboom, Het is zover ! Vandaag bij het krieken van de dag vond ik in ons woonzorgcentrum, ergens ver weg van alle mogelijke drukte, een topteam van super geconcentreerde en toegewijde professionals.

Lees meer