WELKOM TERUG !

Beste bewoners, familieleden, mantelzorgers en andere sympathisanten van De Olijfboom,

Lieve mensen,

Vorige week, bijna een jaar na het begin van de Corona crisis in ons land, hebben we eindelijk een erg belangrijke mijlpaal kunnen plaatsen: 185 mensen, op één of andere manier erg kort verbonden aan de Olijfboom hebben dan hun tweede vaccin gekregen: bewoners, medewerkers, vrijwilligers, stagiairs, jobstudenten, mantelzorgers, ….
Op het einde van deze week genieten we op die manier van de beste bescherming die ons tot op heden werd aangereikt in de strijd tegen Covid-19. En als ik voorzichtig zou inschatten dat aan elke gevaccineerde medemens een 25 tal vrienden, geliefden, kinderen of andere familieleden verbonden zijn, dan betekent dat dat het leven van een kleine 5000 mensen er daardoor heel anders zal kunnen gaan uitzien in de komende maanden.

Laat ons dan ook heel even stilstaan bij het feit dat ook deze mijlpaal, het beschikbaar zijn van die vaccins, het resultaat is van maandenlange toewijding en volharding van honderdduizenden wetenschappers, laboranten, testpersonen, productiemedewerkers, onderhandelaars, overheidsmedewerkers, …

Dan is dit een moment dat verdient om heel even stil bij te staan. Dankbaarheid te tonen.

Maar ook een moment van bevrijding, van herademen. En dat gaan we doen! Dat beloof ik jullie.

Samen met de andere Integro-huizen, onder het waakzame oog van onze CRA’s, durven wij de kar trekken en het pad effenen richting meer welzijn en kleur voor de bewoners in onze woonzorgcentra. Het isolement van onze bewoner en de ingehouden spanning waarmee we maandenlang het beste van onszelf gegevens, mogen we nu voorzichtig loslaten.

Een eerste, voor jullie gigantisch belangrijke stap is de versoepeling in onze bezoekregeling.

Vanaf zaterdag 20 februari gaat volgende bezoekregeling in:

Bezoek bij GEVACCINEERDE BEWONERS

 • Familie, buren, vrienden, mantelzorgers, ((achter)klein)kinderen, … iedereen zal weer op bezoek kunnen komen.
 • We doen dat onder de volgende voorwaarden:
  • We handhaven voorlopig onze bezoekuren: Elke dag van 1000 tot 1130 Hr en van 1330 tot 1600 Hr. Op dinsdag en donderdag tot 1900 Hr. We noemen het voor het gemak even voormiddagbezoek en namiddagbezoek.
  • Mensen mogen maximaal met 2 op bezoek komen. Als ze met 2 op bezoek komen, dan moet het gaan over mensen die onder hetzelfde dak wonen (zelfde “bubbel”).
  • We laten 1 bubbel toe in het voormiddagbezoek, en 1 bubbel in het namiddagbezoek behalve op dinsdag en donderdag. Dan mogen er in het namiddagbezoek twee bubbels na elkaar, maar nooit tegelijk, op bezoek komen.
  • Het aantal verschillende bubbels is onbeperkt, maar mensen uit verschillende bubbels mogen niet tegelijk op bezoek.
  • Het bezoek blijft voorlopig op de kamer. Het dragen van een mondmasker op de kamer is niet meer verplicht.
  • Deze bezoekers hoeven zich niet meer te registreren.
 • Deze bewoners mogen ook vrij het woonzorgcentrum verlaten. Zich vrij in de buitenwereld begeven. Daarin moeten ze zich houden aan de maatregelen die in de brede samenleving gelden. Dat houdt in dat ze buiten het woonzorgcentrum ook nooit met meer dan 1 bubbel tegelijk mogen samenzijn.

Bezoek bij NOG NIET GEVACCINEERDE BEWONER

 • Voor deze bewoners blijft de huidige bezoekregeling van kracht:
  • Zelfde bezoekuren.
  • Maximaal 2 geregistreerde bezoekers per kamer.
  • 2 geregistreerde bezoekers mogen niet tegelijk op bezoek tenzij ze uit dezelfde bubbel komen.
  • Bezoek enkel mogelijk op de kamer.
  • Dragen van mondmasker op de kamer is verplicht.
  • De 2 geregistreerde bezoekers mogen om de twee weken gewisseld worden.
  • Deze bewoners mogen enkel bij uitzondering en na voorafgaandelijke toestemming het woonzorgcentrum verlaten.
 • We benadrukken wel dat we er alles aan zullen doen om ook die bewoners zo snel mogelijk de twee vaccins te laten toedienen.

Aandachtspunten voor al het bezoek

 • Niet-gevaccineerde bezoekers zijn kwetsbaar voor een Covid-19 besmetting en kunnen ook andere bezoekers of ook de niet-gevaccineerde medewerkers of bewoners besmetten.
 • Daarom moeten ze volgende maatregelen ter harte nemen:
  • Altijd een chirurgisch mondmasker dragen bij verplaatsingen doorheen de gangen, trappenhallen en in de leefruimtes.
  • De loopwegen volgen die uitgestippeld zijn.
  • Rechts naar de kamer van de bewoner(s) lopen en geen babbeltjes slaan met andere mensen op de weg daar naartoe.
  • Handen blijven ontsmetten en afstand houden.
  • Als ze zich niet goed of ziek voelen, bezoek uitstellen.

Deze nieuwe maatregelen zullen dadelijk ook gecommuniceerd worden op Facebook en in de WhatsApp groep. Ze werden afgelopen vrijdag 11 februari ook al aangekondigd in De Gazet.

Vriendelijke groet,

Ronnie

Recent nieuws
WELKOM TERUG 2.0

Beste familieleden, mantelzorgers en andere sympathisanten van De Olijfboom, Lieve mensen Ik heb - voor mij is dat althans zo - minder prettig nieuws. We hadden ons verheugd op het kunnen invoeren van een soepelere bezoekregeling, nu we bijna alle bewoners en ook 75% van onze

Lees meer
Het loont de moeite ...

Beste bewoners, familieleden, mantelzorgers en andere sympathisanten van De Olijfboom,Lieve mensen,    Gisteren hadden we jullie al aangekondigd dat we ons vandaag zouden beraden over een mogelijke aanpassing van de bezoekregeling. Dat hebben we ook gedaan. We leven

Lees meer