DIENSTENAANBOD

WOONZORGCENTRUM

 

Een warme zorgverlening wordt gerealiseerd door de dagelijkse diensten te funderen in genegenheid en nabijheid van alle medewerkers. Het ‘doorleefd begrijpen’ van de persoonlijke waardigheid van elke bewoner is de kern van goede zorg.

Professionele zorgverlening vertrekt vanuit een weloverwogen zorgvisie (maieutisch zorgconcept). Deze is richtinggevend voor de manier van werken in ons huis.

 Om deze warme en professionele zorg te realiseren staat een team van medewerkers ter beschikking en dat vanuit diverse disciplines.

 • De verzorging en verpleging
 • De ergotherapeuten
 • De kinesitherapeuten
 • Begeleiders-animators
 • De pastorale werker
 • De pedicure
 • De directie en administratie
 • De keuken
 • De logistiek
 • Het onderhoud
 • De technische dienst
 • Iedere donderdag komt er een externe kapster langs

Ook zijn er ACP-gesprekken (advance care planning) met als doel het algemeen welzijn van onze bewoners te bevorderen en hier zoveel mogelijk aan tegemoet te komen.