Kwaliteitsprojecten

PREZO

Even een woordje uitleg over ons nieuw kwaliteitsproject. Vanaf 2016 zijn we van start gegaan met PREZO. Dit staat voor PREstatiemodel in de ZOrg. Een model dat zorgt voor een kritische evaluatie van onze manier van werken waarin de bewoner centraal staat. Hierbij streven we naar verbetering op allerlei gebieden.

Hoe pakken wij dit nu aan? Er is een werkgroep PREZO opgericht waarin alle disciplines zijn vertegenwoordigd. Dit omdat we willen dat alle medewerkers worden betrokken in het optimaliseren van de kwaliteit. Het project wordt geleid door de ergotherapeuten/prezocoaches.

Ook is er een nauwe samenwerking met de reeds bestaande werkgroepen dementie, eetgebeuren, pallia én onze referentiepersonen.

Samen analyseren we verschillende kwaliteitsthema’s door sterke punten en werkpunten naar boven te halen. Deze thema’s kunnen gaan over communicatie, maaltijdgebeuren, zinvolle invulling van de dag, geneesmiddelen, pijn, rouwverwerking … . Hierna wordt er samen met de directie en medewerkers bekeken wat en hoe we kunnen verbeteren.

Er is ook een PREZO-bord in huis. Maandelijks hangt er een thema op met trefwoorden en/of vragen. Onze bewoners, familieleden en medewerkers kunnen hier tips of bevindingen ophangen.

Deze manier van werken zorgt ervoor dat we allemaal samen door dezelfde bril kijken. Bovendien is het ook mooi meegenomen dat Campus De Olijfboom op termijn een kwaliteitslabel kan behalen.

 

 

Prezo

 

 

 

 

NIEUWE BEZOEKREGELING

Beste familieleden, mantelzorgers en andere sympathisanten van De Olijfboom, We hebben onze bezoekregeling bijgewerkt in functie van de laatste maatregelen, genomen door de Overheid. Jullie vinden deze nieuwe bezoekregeling door op onderstaande link te

Lees meer
Doe je mee?

Beste familieleden, mantelzorgers en andere sympathisanten van De Olijfboom,   Jullie lezen het in de krant, vangen het op op de radio, zien het op TV.Wij ondervinden het dag na dag.   Wij verwachten enorm veel van onze collega's die dag en nacht, week in week uit

Lees meer