Missie en doelstellingen

 

Missie

Campus De Olijfboom wil vanuit een evangelisch christelijke geloofsovertuiging een menswaardig en respectvol thuis van rust en wederzijds vertrouwen creëren voor de residenten.  Aan iedere resident worden de passende zorgen aangeboden en steeds met de gedachte dat het leven op ouderdom nog waardevol is.

 

Doelstellingen

Naar de resident en familie toe:

  • Onze basishouding wordt gekenmerkt door wederzijds vertrouwen, vriendelijkheid, discretie en respect voor privacy zodat de resident zich thuis voelt.
  • Naast het onderhouden van het eigen sociaal netwerk geven we de resident een aanbod van activiteiten waarbij individueel of in groep aandacht gegeven wordt.
  • Alle medewerkers worden gemotiveerd om te zorgen voor een warm onthaal van familie en vrienden van de resident.
  • De verzorging en verpleging, de huishoudelijke diensten, de keuken en de administratie streven ernaar hun diensten zo uit te voeren, overeenkomstig het kwaliteitshandboek met procedures en werkvoorschriften, dat de resident tevreden is.
  • Inspraak van resident en familie wordt mogelijk gemaakt door te luisteren en door tijdstippen hiervoor vast te leggen, zoals o.a. de bewonersraad of adviesraad.
  • Wij kiezen ervoor een goed uitgewerkte palliatieve zorg uit te bouwen om residenten, die in de laatste fase van het leven zijn, de maximale zorgen te verlenen.

Naar de medewerkers toe:

  • De leidinggevenden werken motiverend en begeleidend zodat iedere medewerker in een prettige werksfeer tot ontplooiing kan komen.
  • Het bevorderen van de collegialiteit door een open communicatie te stimuleren, waardering voor elkaar te hebben en ideeën uit te wisselen.

Naar externe contacten:

  • Campus De Olijfboom wil een woonzorgcentrum zijn waar externe relaties met andere woonzorgcentra opgebouwd en onderhouden worden.
  • Men streeft ernaar op een integere manier om te gaan met zakenrelaties.

 

 

 

 

 

 

 

HEB JE EEN VRAAG?

Heb je een vraag betreffende onze diensten of een algemene vraag? Wij helpen je graag verder!

Contacteer ons
NIEUWE BEZOEKREGELING

Beste familieleden, mantelzorgers en andere sympathisanten van De Olijfboom, We hebben onze bezoekregeling bijgewerkt in functie van de laatste maatregelen, genomen door de Overheid. Jullie vinden deze nieuwe bezoekregeling door op onderstaande link te

Lees meer
Doe je mee?

Beste familieleden, mantelzorgers en andere sympathisanten van De Olijfboom,   Jullie lezen het in de krant, vangen het op op de radio, zien het op TV.Wij ondervinden het dag na dag.   Wij verwachten enorm veel van onze collega's die dag en nacht, week in week uit

Lees meer