Zorgtoppers

De Zorgtoppers van wzc De Olijfboom doen veel meer in het huis van de bewoners dan enkel hun job. Ze werken met hart en ziel en gaan creatief en ondernemend om met elke wens van de bewoner. Zo zorgt het hele team van Zorgtoppers ervoor dat De Olijfboom een warm(e) en gezellig(e) (t)huis is waar de bewoners de nodige rust vinden en elke dag anders beleven.

Hoe bouwen we samen met de bewoner aan een kleurrijker leven?
Awel, dat doen we zo:

engagement teutenhof

Zorgen met je hart

We doen er alles aan om de
bewoner een kleurrijke en unieke
zorgbeleving te bezorgen.

Autonomie

Elke Zorgtopper van De Olijfboom
is een zorgondernemer.

Passie & talent

In ons hart zijn we
bezielde én deskundige
Zorgtoppers.

Integriteit, kwaliteit & dialoog

Als rode draad, elke dag
opnieuw van onschatbare
waarde(n).

Zorg van de toekomst

Integro is continu bezig met
innovatie in de zorgsector.
Jij kan hier deel van uitmaken.

Werkbaar werk

De Zorgtoppers van De Olijfboom moeten
zo aangenaam mogelijk kunnen
zorgen, daar zorgen wij voor!

089 32 34 00
phone