DIENSTENAANBOD

DIENSTENAANBOD

Woonzorgcentrum

Een warme zorgverlening wordt gerealiseerd door de dagelijkse diensten te funderen in genegenheid en nabijheid van alle medewerkers. Het ‘doorleefd begrijpen’ van de persoonlijke waardigheid van elke bewoner is de kern van goede zorg. Professionele zorgverlening

Lees meer